بازی مستقل (به لاتین: Independent Video Games) به بازی‌های ویدئویی گفته می‌شود که توسط تیم کوچکی از افراد و معمولاً بدون حمایت تهیه‌کننده یا ناشر تولید می‌شوند. این اصطلاح به طور مختصر به معنی هر بازی ویدئویی کوچک که اغلب بر روی نوآوری تمرکز داشته و برای انتشار به توزیع دیجیتال متکی است. از برخی بازی‌های ویدئویی مستقلی که موفقیت مالی چشمگیری بدس...

بازی مستقل (به لاتین: Independent Video Games) به بازی‌های ویدئویی گفته می‌شود که توسط تیم کوچکی از افراد و معمولاً بدون حمایت تهیه‌کننده یا ناشر تولید می‌شوند. این اصطلاح به طور مختصر به معنی هر بازی ویدئویی کوچک که اغلب بر روی نوآوری تمرکز داشته و برای انتشار به توزیع دیجیتال متکی است. از برخی بازی‌های ویدئویی مستقلی که موفقیت مالی چشمگیری بدست آوردند می‌توان به برید، جهان گو، فلو و ماینکرفت اشاره کرد.

بیشتر

بازیهای مستقل 

لیست مقایسه محصولات

انصراف