یک سبک در بازی های رایانه ای است که در این سبک بازیکنان میتواند

بصورت آزادانه در دنیای آن بازی کنند و ماموریت ها را به دلخواه قبول یا رد

کنند.مانند بازی قلعه

استراتژیک 

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  وضعیت
  سازنده
  وزن
  قیمت
  آپدیت بازی
  بسته های الحاقی (DLC)
  زبان