شوتم آپ (به لاتین: Shoot 'em up) که با عنوان اِشماپ نیز شناخته می‌شود، سبکی از بازی‌های ویدئویی است که به عنوان یکی از زیر شاخه‌های سبک تیراندازی به شمار می‌رود. در بازی‌های اِشماپ بازیکن به صورت انفرادی درگیر نبرد می‌شود که معمولاً یک هواپیما یا سفینه‌فضایی را کنترل کرده، و به تعداد زیادی دشمن درحالی که باید سعی کند از حملات آن‌ها در امان بماند...

شوتم آپ (به لاتین: Shoot 'em up) که با عنوان اِشماپ نیز شناخته می‌شود، سبکی از بازی‌های ویدئویی است که به عنوان یکی از زیر شاخه‌های سبک تیراندازی به شمار می‌رود. در بازی‌های اِشماپ بازیکن به صورت انفرادی درگیر نبرد می‌شود که معمولاً یک هواپیما یا سفینه‌فضایی را کنترل کرده، و به تعداد زیادی دشمن درحالی که باید سعی کند از حملات آن‌ها در امان بماند، تیراندازی کند. در این سبک از بازی‌ها، معمولاً صفحهٔ بازی، از زاویه بالا نشان داده می‌شود و تصویر با پیشروی در بازی به سمت بالا یا راست حرکت می‌کند. بازی کردن سبک اِشماپ به واکنش‌های سریع و به خاطر سپردن سطح و الگوهای حمله دشمنان نیاز دارد، درنتیجه انجام این نوع بازی‌ها، بسیار دشوار بوده و به صبر و بردباری احتیاج دارد.

بیشتر

شوتم آپ 

لیست مقایسه محصولات

انصراف