یک سبک در بازی های رایانه ای است که در این سبک بازیکنان میتواند

بصورت آزادانه در دنیای آن بازی کنند و ماموریت ها را به دلخواه قبول یا رد

کنند.مانند بازی قلعه

استراتژیک 7 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 7 از 7 آیتم
نمایش 1 - 7 از 7 آیتم